CHUỖI SỰ KIỆN PHÚC LỢI DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

Ngày đăng: 21.08.2021
Trở về

Các vị Thuyền Trưởng,

Khi mọi người tham gia máy chủ mới thì sẽ nhận được những phúc lợi đặc biệt, Nami đã tổng hợp các Phúc Lợi ở máy chủ mới như sau nhé.

1. QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Mỗi ngày các thuyền trưởng đều có thể vào giao diện "Đăng Nhập 7 Ngày" để nhận phần thưởng phong phú mỗi ngày.
- Phần thưởng:

Số Ngày Quà
1

Kim Cương x100

2 Nami Grand Line (SR) x1
3

Kim Cương x100

4 Thẻ Chiêu Mộ-Cao x1
5 Kim Cương x100
6 Thẻ Chiêu Mộ-Cao x1
7 Robin (SR) x1

 

2. TÍCH LŨY ĐIỂM DANH

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn theo chu kỳ mỗi tháng.
- Nội dung: Mỗi ngày các Thuyền Trưởng đều có thể vào giao diện "Phúc Lợi" chọn mục Điểm Danh để bấm điểm danh và nhận được phần thưởng phong phú mỗi ngày.
- Phần thưởng: Quà thay đổi theo mỗi tháng khác nhau, gồm có: mảnh SSR, mảnh tướng SR, Kim Cương, Thẻ Chiêu Mộ-Cao, ...

 

3. QUỸ CẤP ĐỘ

- Thời gian diễn ra: vĩnh viễn
- Nội dung: Khi các Thuyền Trưởng có nhân vật đạt cấp độ theo yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
- Phần thưởng: chia ra 2 loại thưởng bình thường và thưởng kích hoạt
 

4. THƯỞNG ONLINE

- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi online đủ thời gian theo yêu cầu sẽ nhận được quà tương ứng.
- Phần thưởng: Franky (SR) , Thẻ Đột Phá, 1 bộ trang bị Lam, ...