Chuỗi sự kiện tuần 8

Ngày đăng: 08.11.2021
Trở về

Xin chào thuyền trưởng,

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện tuần 8, áp dụng cho các máy chủ từ ngày 50 đến ngày 56 (tính từ khi máy chủ mở).

Chi tiết sự kiện như sau:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Định Hướng

Thời gian: Ngày 50 đến hết ngày 56 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

- Trong thời gian này, thuyền trưởng sử dụng vật phẩm "Cốc Bia" để chiêu mộ các tướng do thuyền trưởng mong muốn.

- Những tướng trong danh sách gồm:

+ Mihawk

+ Akanu

+ Rayleigh

+ Garp

- Cứ 100 Bia sử dụng sẽ chắc chắn nhận tướng mà thuyền trưởng đã chỉ định ban đầu.

Lưu ý: Sau khi nhận tướng đã chọn lần đầu tiên thì sẽ không thể chọn lại các tướng khác.

- Bia có thể nhận thông qua các gói nạp và mua bằng Kim Cương tại giao diện [Quà Bia]

Sự Kiện 2: Tích Nạp Nhận Sabo UR

Thời gian: Ngày 50 đến hết ngày 56 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung: Mỗi khi thuyền trưởng nạp tiền vào game sẽ được tích lũy tiền vào sự kiện, đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng

Sự Kiện 3: Hoàn Trả Rút Thẻ

Thời gian: Ngày 53 đến hết ngày 56 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung: Mỗi khi chiêu mộ cao cấp đều sẽ được tích lũy số lần vào sự kiện và sẽ nhận thưởng khi đạt mốc nhất định.

Lưu ý:  Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất và sẽ không reset khi đạt mốc cao nhất.

Sự Kiện 4: Con Đường Trưởng Thành

Thời gian: Ngày 50 đến hết ngày 56 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng hoàn thành các nhiệm vụ của sự kiện để nhận thưởng.

- Nhiệm vụ năng động sẽ có từ 1 điểm hoặc 2 điểm.

- Nhiệm vụ nạp và tiêu phí mỗi mốc sẽ có 2 điểm.

- Khi tích điểm từ các nhiệm vụ nhỏ và đạt mốc trên tiến độ sẽ nhận thưởng hấp dẫn từ sự kiện

Phần thưởng giá trị nhất:

Tướng SSR KID

Sự Kiện 5: Nạp Liên Tiếp

Thời gian: Ngày 50 đến hết ngày 56 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung: 

Mỗi ngày thuyền trưởng chỉ cần tích nạp đủ 100.000 VND là sẽ được ghi nhận 1 ngày.
Ví dụ: Thuyền trưởng nạp 5 lần gói 20.000 cũng sẽ được ghi nhận ngày 1

Phần thưởng giá trị nhất:

Mốc 3 ngày: Poneglyph Lịch Sử x1

Mốc 5 ngày: Tướng SSR Law x1

Mốc 7 ngày: Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên x1