[Sự Kiện]: Sự Kiện Tuần 7

Ngày đăng: 01.11.2021
Trở về

Xin chào thuyền trưởng,

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện tuần 6, áp dụng cho các máy chủ từ ngày 43 đến ngày 49 (tính từ khi máy chủ mở).

Chi tiết sự kiện như sau:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Định Hướng

Thời gian: Ngày 43 đến hết ngày 49 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

- Trong thời gian này, thuyền trưởng sử dụng vật phẩm "Cốc Bia" để chiêu mộ các tướng do thuyền trưởng mong muốn.

- Những tướng trong danh sách gồm:

+ Kuzan

+ Sengoku

+ Marco

+ Râu Trắng

- Cứ 100 Bia sử dụng sẽ chắc chắn nhận tướng mà thuyền trưởng đã chỉ định ban đầu.

Lưu ý: Sau khi nhận tướng đã chọn lần đầu tiên thì sẽ không thể chọn lại các tướng khác.

- Bia có thể nhận thông qua các gói nạp và mua bằng Kim Cương tại giao diện [Quà Bia]

Sự Kiện 2: Vòng Quay Bí Bảo

Thời gian: Ngày 43 đến hết ngày 47 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

Sử dụng Xu May Mắn để quay vòng quay

+ 1 lần tốn 20 Xu May Mắn hoặc 200 Kim Cương

+ 10 lần tốn 200 Xu May Mắn hoặc 2000 Kim Cương

- Phần thưởng giá trị tại vòng quay: 

+ Mảnh Vỏ Sò Cam Ngẫu Nhiên

+ Bộ Vỏ Sò Cam Tùy Chọn

+ Mảnh Vỏ Sò Tím Ngẫu Nhiên

+ Các nguyên liệu khác

- Gói Xu May Mắn: Tướng UR Rayleigh

Sự Kiện 3: Hoàn Trả Vòng Quay

Thời gian: Ngày 43 đến hết ngày 47 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

Khi sử dụng vòng quay đạt số lần nhất định sẽ nhận thưởng thêm tại các mốc sự kiện.

- Phần thưởng giá trị: Vũ Khí Cam Tùy Chọn

Sự Kiện 4: Con Đường Trưởng Thành

Thời gian: Ngày 43 đến hết ngày 49 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng hoàn thành các nhiệm vụ của sự kiện để nhận thưởng.

- Nhiệm vụ năng động sẽ có từ 1 điểm hoặc 2 điểm.

- Nhiệm vụ nạp và tiêu phí mỗi mốc sẽ có 2 điểm.

- Khi tích điểm từ các nhiệm vụ nhỏ và đạt mốc trên tiến độ sẽ nhận thưởng hấp dẫn từ sự kiện

Phần thưởng giá trị nhất:

Tướng SSR Crocodile

Sự Kiện 5: Nạp Liên Tiếp

Thời gian: Ngày 43 đến hết ngày 49 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

Mỗi ngày thuyền trưởng chỉ cần tích nạp đủ 100.000 VND là sẽ được ghi nhận 1 ngày.
Ví dụ: Thuyền trưởng nạp 5 lần gói 20.000 cũng sẽ được ghi nhận ngày 1

Phần thưởng giá trị nhất:

Mốc 3 ngày: Poneglyph Lịch Sử x1

Mốc 5 ngày: Tướng SSR Lucci x1

Mốc 7 ngày: Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên x1

Sự Kiện 6: Kho Thần Trang

Thời gian: Ngày 48 đến hết ngày 52 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

- Khi diễn ra sự kiện, thuyền trưởng đặt trang bị phẩm Lam trở lên để nâng cấp.

- Trang bị Lam sẽ nâng cấp được lên trang bị Tím theo Bộ (đặc thù) và Tím (cơ bản)

- Lần đầu nâng cấp sẽ được miễn phí, những lần sau mỗi lần nâng cấp sẽ tốn 20 [Vé Trang Bị[

- Khi nhấn nâng cấp sẽ nhận 1 phẩm trang bị bất kỳ trên vòng quay. Nếu không đồng ý, thuyền trưởng có thể nhấn tiếp tục [Tăng Cấp]

- Nếu đồng ý trang bị trúng sau khi mỗi lần quay tăng cấp, thuyền trưởng nhấn [ Thu Hồi ] để chuyên trang bị về túi nhân vật.

Lưu ý:

- Từ trang bị phẩm Tím, mỗi khi thuyền truỏng nâng cấp sẽ có xác xuất trúng trang bị phẩm Cam (ngẫu nhiên).

- Mỗi lần quay nâng cấp từ trang bị phẩm Tím trở đi mà không quay trúng ô Trang Bị phẩm Cam (ngẫu nhiên) thì xác xuất ô trang bị phẩm Cam (ngẫu nhiên) sẽ tăng lên. Reset tỷ lệ khi thuyền trưởng quay trúng ô trang bị phẩm Cam (ngẫu nhiên)

Sự Kiện 7: Hoàn Trả Trang Bị

Thời gian: Ngày 48 đến hết ngày 52 (tính thời gian khi mở máy chủ)

Nội dung:

- Cứ mỗi lần thuyền trưởng nâng cấp trang bị đều tính vào sự kiện và sẽ nhận thưởng khi đạt mốc chỉ định của sự kiện

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất và sẽ không reset khi đạt mốc cao nhất.

Phần thưởng giá trị nhất:

Mốc 220 lần: Vũ Khí Cam Tùy Chọn

Gói Nạp: Tướng UR Mihawk