CẤP VIP VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIP

Ngày đăng: 21.08.2021
Trở về

Các vị Thuyền Trưởng thân mến,

Nami xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho mọi người. Trong trò chơi, các vị Thuyền Trưởng có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp" --> chọn "Đặc Quyền" nhé.

Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP Xu Ace Quà VIP Quà Ưu Đãi (Mua bằng KC)
1 20.000

Thẻ EXP x10k

Thẻ Đột Phá x500

Thẻ Chiêu Mộ-Thường x10

2 50.000

Thẻ EXP x20k

Thẻ Đột Phá x1000

Thẻ Chiêu Mộ-Cao x2

3 150.000

Thẻ EXP x40k

Thẻ Đột Phá x1500

Luffy Gear 2 (SR) x1

4 300.000

Thẻ EXP 6h x1

Thẻ Đột Phá 6h x1

Zoro Grand Line (SR) x1

5 500.000

Thẻ EXP 6h x1

Thẻ Đột Phá 6h x1

Mảnh Tuyệt Kỹ SSR (chọn) x100

6 1.000.000

Thẻ EXP 6h x1

Thẻ Đột Phá 6h x1

Jinbe (SSR) x1

7 2.000.000

Thẻ EXP 6h x2

Thẻ Đột Phá 6h x2

ACE (SSR) x1

8 3.000.000

Thẻ EXP 6h x2

Thẻ Đột Phá 6h x2

Law (SSR) x1

9 5.000.000

Thẻ EXP 6h x2

Thẻ Đột Phá 6h x2

Boa Hancook (SSR) x1

10 7.000.000

Thẻ EXP 6h x3

Thẻ Đột Phá 6h x3

Sabo (SSR) x1

11 10.000.000

Thẻ EXP 6h x3

Thẻ Đột Phá 6h x3

Poneglyph Lịch Sử x5

12 15.000.000

Thẻ EXP 6h x3

Thẻ Đột Phá 6h x3

Garp (UR) x1

Mảnh Garp (UR) x30

13 25.000.000

Thẻ EXP 6h x4

Thẻ Đột Phá 6h x4

Garp (UR) x1

Mảnh Garp (UR) x40

14 50.000.000

Thẻ EXP 6h x5

Thẻ Đột Phá 6h x5

Shanks (UR) x1

Mảnh Shanks (UR) x30

15 100.000.000

Thẻ EXP 6h x5

Thẻ Đột Phá 6h x5

Shanks (UR) x1

Mảnh Shanks (UR) x40

16 200.000.000

Thẻ EXP 6h x6

Thẻ Đột Phá 6h x6

Râu Trắng (UR) x1

Mảnh Râu Trắng (UR) x30

17 300.000.000

Thẻ EXP 6h x6

Thẻ Đột Phá 6h x6

Râu Trắng (UR) x1

Mảnh Râu Trắng (UR) x40

18 500.000.000

Thẻ EXP 6h x7

Thẻ Đột Phá 6h x7

Mảnh skin Shanks Vương Giả x50

Mảnh Thẻ Vạn Năng x50

Tỷ lệ quy đổi: 10.000 Xu Ace = 10.000 VNĐ