CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT - CÂY TRI THỨC

Ngày đăng: 25.08.2021
Trở về

1. Điều kiện:

- Tính năng mở khi nhân vật đạt cấp độ 60.

2. Nội dung

- Tại giao diện Cây Tri Thức, sử dụng phiến đá Poneglyph Lịch Sử để lựa chọn các tướng SSR - SR theo nhu cầu.

- Mỗi lần sử dụng 1 phiến đá Poneglyph sẽ nhận được 1 điểm Độ Thăm Dò.

- Sử dụng 5 điểm Độ Thăm Dò để đổi được 10 mảnh tướng tự chọn. Tuy nhiên phải đạt cấp độ VIP 8 mới có thể sử dụng tính năng này.