QUYỀN LỢI THẺ VĨNH VIỄN - THẺ THÁNG

Ngày đăng: 21.08.2021
Trở về

1. Thẻ Vĩnh Viễn

Giá mua: 329.000

Quà nhận ngay sau khi mua: Kim Cương x980, Sức Mạnh Kết Thúc x600

Quyền lợi:

- Đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận 200 Kim Cương.

- Tích lũy Chiêu Mộ cao cấp 80 lần sẽ được nhận 1 tướng SSR ngẫu nhiên 

 

2. Thẻ Tháng (30 ngày)

Giá mua: 109.000

Quà nhận ngay sau khi mua: Kim Cương x300, Thẻ Chiêu Mộ-Cao x5

Quyền lợi:

- Đăng nhập mỗi ngày nhận: 100 Kim Cương, Thẻ Chiêu Mộ-Cao x1

- Tích lũy có thể nhận được: 3300 Kim Cương, Thẻ Chiêu Mộ-Cao x35