[Update]: Phiên Bản Tháng 11

Ngày đăng: 27.10.2021
Trở về

Xin chào thuyền trưởng,

Nami xin thông báo chi tiết những nội dung mới trong phiên bản mới

Nội Dung Mới

1. Tướng UR mới: Akainu (N.W), Vergo, Zephyr, Katakuri

     

2. Tướng SSR mới:BRùOOK (N.W), Usopp (N.W), Franky (N.W)

    

3. Thêm biểu hiện kỹ năng chiến đấu cho: Rayleigh, Sabo (Hỏa Quyền), Râu Đen (N.W), Sengoku, Marco, Akainu (N.W), Vergo, Zephyr, Katakuri

4. Skin mới:

+ Skin Stampede của Sanji: cho trong thưởng Chiến Lệnh kỳ 9

+ Skin Stampede của Brook (N.W): cho trong thưởng Chiến Lệnh kỳ 10

+ Skin Vua Bắn Tỉa của Usopp (N.W): cho trong thưởng Chiến Lệnh kỳ 11

5. Thêm Binh Đoàn [Hỏa Lực Vô Han], đóng Binh Đoàn [Nắm Đấm Dung Nham]

6. Thêm tính năng Danh sách đen bạn bè

7. Thêm tính năng Gia tốc nhanh – Sự kiện treo thưởng cho VIP14

8. Lv220 mở: Hệ thống Thiên Phú và điều chế thuốc

9. Lv220 mở lối chơi Nhà Lao Vô Tận

10. Lv200 mở Phòng Thí Nghiệm SSS

11. Sự Kiện Chiêu Mộ Định Hướng có dùng Kim Cương để chiêu Mộ.