Báo Danh Đạt Mốc “Unlock”Quà Xịn
59145
Thuyền Trưởng Đã báo Danh, Nhanh Tay BÁo Danh Ngay Nào
Chiêu Mộ Thuyền Trưởng
Bộ Sưu Tập Thuyền Trưởng
Thu thập đủ các nhóm hải tặc để nhận Quà
Tính Năng Đặc Sắc